Naše produkty‎ > ‎

Doplňky k polyethylenovým fóliím

doplňky

Pro vytvoření kvalitního a úplného izolačního povlaku polyethylenovou fólií je nutno použít řadu doplňujících a ukončovacích prvků Potrubní prostup je řešen pomocí předem vytvarovaných dílců, které jsou vyrobeny pro potrubí o průměru od 50 do 150 mm. Dotěsnění se děje pomocí samolepicích pásů s nosnou polyethylenovou vrstvou, nebo pomocí trvale pružných bitumenových tmelů. Pro dotěsnění potrubí neobvyklého průměru, nebo tvaru, lze prostupový dílec vyrobit na místě vytvarováním z fólie R-FOL 800/1,5. Dotěsnění a zpevnění koutů a rohů lze provést pomocí předem vytvarovaného výlisku . Zakončení izolační vrstvy na svislé stěně je provedeno pomocí kovovou mřížkou zpevněné fólie, v podobě pásu, nebo podélně tvarované lišty, ke které je přivařena izolační fólie.
K vyztužení a dotěsnění rohů, nebo koutů, jsou dodávány předem tvarované dílce ve tvaru kuželu pro zpevnění vnitřního koutu, nebo pro vyztužení rohů mají tyto dílce tvar čtvercové krabičky, s naznačenými liniemi pro odříznutí konkrétního typu.


doplňky

Prostupy pro novodurová potrubí jsou předem vytvarovány pro potrubí o průměru 50, 63, 75, 110 a 150 mm.doplňky


Kotvící lišty z armované PE fólie pro stabilizaci izolačního povlaku na svislých a šikmých plochách. Kovová mřížka zatavená mezi dvěma vrstvami LDPE fólie, výrazně zvyšuje pevnost tohoto materiálu a zajišťuje jeho nevratnou tvarovatelnost. Proto lze snadno z těchto pásů tvarovat různé typy, podle požadovaného účelu a místa určení. Běžně se používají rovné kotevní pásy, které lze snadno tvarovat ohýbáním buď u výrobce, nebo na místě zpracování.