Naše produkty‎ > ‎

Polyethylenové fólie pro izolace spodních staveb

folie RP
Fólie z nízkohustotního polyethylenu LD-PE AF RADON 750 Tato izolační fólie je určena pro izolace proti vlhkosti, vodě a proti radonu. Fólie je odolná proti trvalému působení chemikálií, vodných roztoků, motorových olejů a je nerozpustná v žádném známém rozpouštědle. Fólie je používána především pro izolace základových desek a sklepů rodinných domů. Fólie nesmí být trvale vystavena účinkům slunečního záření. Pro izolace hal je tato fólie dodávána i ve velkoplošných návinech šířky 3,0 a 6,0 m. Fólie je velmi dobře svařitelná ručními horkovzdušnými přístroji. Fólie AF RADON 750 je postupně nahrazována polyethylenovými fóliemi R-FOL 650 a R-FOL 800.

Technický list folie AF RADON 750 (formát .PDF)

R-FOL 650 jsou fólie z nízkohustotního polyethylenu, jehož hustota odpovídá číselnému označení. Vyráběna je v šířce 1,65m, tloušťky 0,75 až 2 mm. Vyznačuje se dobrou svařitelností ručními horkovzdušnými přístroji, používá se pro izolace proti vlhkosti v tloušťce 0,75 až 1 mm a pro izolace sklepů proti vodě v tloušťce 1,5 až 2 mm. Fólie trvale odolává chemikáliím, kyselinám a zásadám, je nerozpustná v žádném známém rozpouštědle. Odolává olejům a mazadlům, neodolává trvalému působení pohonných látek. Součinitel difúze radonu je 33 x 10-12 m/s. R-FOL 800 jsou fólie z nízkohustotního polyethylenu odvozené od výše uvedených fólií řady 650. Jejich vyšší hustota předurčuje především větší mechanickou pevnost a výrazně nižší prostupnost pro radon. Chemická odolnost je shodná, jako u fólií řady 650., svařitelnost ručními horkovzdušnými přístroji je rovněž velmi dobrá. Používá se v tloušťce 1 mm pro izolace základových desek proti vlhkosti a radonu, v tloušťce 1,5 pro izolace sklepů proti stékající vodě a radonu. Použití pro izolace proti radonu je nutno ověřit výpočtem pro intenzitu radonu dané lokality. Součinitel difúze radonu je 11 až 16 10-12 m/s. R-FOL 900 jsou fólie z nízkohustotního polyethylenu, jehož hustota není upravena lehčením. Používá se pro izolace parkovišť, a odstavných ploch. Trvale odolává mazadlům i pohonným hmotám. Nejčastějším použitím této fólie jsou dodatečné izolace starého zdiva podřezáváním, kdy je aplikována formou desek v tloušťce 2 mm. Svým složením garantuje svařitelnost s fóliemi řady R-FOL 650, resp R-FOL 800, kterými je provedena plošná izolace opravovaného objektu. Svařitelnost ručními horkovzdušnými přístroji je u této fólie obtížná., ale možná. R-FOL 950 je fólie z vysokohustotního polyethylenu HDPE. Vyznačuje s nejvyšší chemickou odolností, používá se pro izolace proti chemikáliím, pohonným hmotám, mazadlům a proti radonu nejvyššího rizika. Je vhodná pro izolace skládek odpadů. Součinitel difúze radonu je 3,1 x 10-12 m/s.