Referenční listina

2011

- Zateplení a montáž střešního pláště PVC folií budov Základní Školy  v Cerekvici nad Loučnou

-  Zateplení a montáž střešního pláště  pavilonů ZŠ Ždírec nad Doubravou

- Zateplení a montáž střechy  jídelny  na Základní  Škole  Smetanova v Hlinsku

 

2012

- Montáž  zateplení a izolačního pláště  novostavby lékárny ÚVN Praha

- Hydroizolace podlahy  haly Agrokat Katovice

- Zateplení a hydroizolace  střechy přístavby haly TIRAD v Šašovicích

- Jáma kompostu  SAVE  Rychnov

- Zateplení  a hydroizolace střechy klubu Ulita v Praze

- Zateplení  a izolační povlak přístavby Stadionu v Chrudimi

 

2013

- Dodávka a montáž nového střešního pláště  Bazén Hlinsko

- Tribuna  hřiště  Farářství, ul. Kuklenská HK dodávka a montáž zateplení a střešního pláště

- Výměna oplechování atik a montáž nového izolačního povlaku  OC  ALBERT v Náchodě

- Zateplení a izolace střešního pláště bytového domu Táboritská 1781 – 38  v Praze

-  Hydroizolace spodní stavby a střechy  přístavby Základní Školy Kunštát

- Zateplení a izolace střešního pláště novostavby haly KOVO HB ve Svratce

 

2014

- Demontáž, zateplení  a montáž nového střešního pláště  VÚPP  v Praze ul. Rádiová

- Zateplení a a montáž  nového izolačního pláště  střechy SŠES v Praze  ul. Jesenická

- Zateplení střechy  budovy  nákupního střediska COOP Benešov  Netvořice

- Demontáž, zateplení a montáž nového střešního pláště na budově Obecní úřad Psáry

-Zateplení a izolace střechy přístavby  MŠ    R. Svobodové  Kladno

 

2015

- Zateplení a izolace střechy novostavby školní družiny  Jarov v Praze

- Izolace spodní stavby, zateplení a izolace střechy Mat. Školy  Za Invalidovnou  v Praze

- Retenční nádrž Cholupice  Hydroizolační povlak HDPE fólií 2,0 mm

- Výměna  krytiny atik, zateplení a izolace střech souboru budov Policie  v Pardubicích

 

2016

- Zateplení a izolace střechy  admimistrativní budovy  Znovín v Šatově

- Zateplení a izolace střechy bytového dom  ul. Humpolecká v H. Brodě

- Izolace střechy haly  Zem. služby Hlinsko v čechách

- Zateplení a izolace střechy COOP v Hlinsku


2017

-Zateplení a izolace střešního pláště bytového domu Wolkerova v Novém Městě na Moravě

- Zateplení a izolace střechy bytového domu  Křenkova v Novém Městě na Moravě

- Zateplení a izolace střešního pláště ředitelsví policie Mor. Třebová

-Izolace skladu chemikálií LZ Kolín

- Oprava střechy výr. haly Hettich Žďár nad Sáz.

- Zateplení a izolace střechy ZŠ Ležáků v Hlinsku

-Zateplení a izolace střechy vč. izolace spodní stavby přístavby All Impex v Pardubicích