Izolace Vysočina


Home
O firme
Nase produkty
Cenik
Fotogalerie
 
Utěsnění terasy

Přechod mezi vodorovnou plochou terasy a utěsnění na svislé stěně je provedeno pomocí poplastované lišty, která je kotvena ke stěně v patřičné výšce a dotěsněna PU tmelem. K této liště je přivařena PVC fólie, kterou je provedena izolační vrstva svislé plochy. Toto řešení je použito v případě, kdy je již hotová fasáda, která by jinak přesahovala přes svislou izolační vrstvu tak, aby voda z fasády stékala na fólii.