Izolace Vysočina - izolace prověřené opravdovou zimou!


Dlouhá léta jsme dodávali izolační materiály Logicroof a Logibase od ruské firmy Techno Nikol. Už tak nečiníme.

Bohatství vzniká z práce, ne z dotací. Naše firma nikdy nebyla příjemcem dotací od obce, kraje, nebo snad dokonce státu. Svůj rozvoj platíme z vlastních prostředků. Nepotřebujeme peníze vytažené z kapes  druhých našim hospodárným státem, spravedlivě rozdělené neúplatnými úředníky.

Kontaktní informace:
Ing. Vladimír Pospíšil,
Český Herálec 144
PSČ: 59201
Tel. +420 603 534 780       IČ: 60669292
e-mail:  izolacevysocina@seznam.cz
Provozovna:  Český Herálec 609
v sousedství místní ČOV.