Ceník

- Ceník je platný od 1.2.2016
- Ceny jsou uvedeny bez DPH
- Uvedené izolační materiály nejsou vhodné pro laickou montáž, kterou je potřeba provést zaškolenou osobou


Pro informaci uvádíme hrubý odhad cenových limitů základních izolatérských dodávek. Uváděné limity zahrnují materiál a práci a dopravu do 50 km. Předpokladem je provedení díla naráz bez dělení do etap.

Izolace základové desky proti vlhkosti a radonu nízkého a středního rizika
Podklad syntetickou textilií, izolační vrstva polyethylenovou fólií tl. 1,0 nebo 1,5 mm překrytá opět vrstvou syntetické textilie, včetně opracování detailů Cenové rozpětí od 165 do 205 Kč/m2

Izolace základové desky, nebo sklepa proti vlhkosti, vodě, radonu středního až vysokého rizika.
Podkladní vrstva syntetickou textilií, PVC fólie tl. 1,0 až 1,5 mm, dotěsnění a opracování detailů. Cenový rozsah 195 až 255 Kč/m2

Izolace balkónu, nebo terasy PVC fólií která bude následně kryta dlažbou do terčů, nebo roštem.
Obvod terasy je oplechován profily z poplastovaného plechu, plocha kryta podkladní vrstvou syntetické textilie a následně překryta PVC fólií tl. 1,5 – 1,6 mm. Cenový rozsah od 700 do 900 Kč/m2

Izolace terasy, nebo balkonu pochůznou PVC fólií
Obvod terasy je náležitě oplechován profily z poplastovaných PVC plechů, okapnice, závětrné lišty, koutové lišty, popř. stěnové tmelicí lišty. Takto připravená plocha je kryta vrstvou textilie a následně PVC pochůznou fólií, spoje v ploše jsou provedeny na tupo s podvařením. Cenový rozsah od 1000 do 1600 Kč/m2 U malých ploch, jako jsou terasy a balkóny je nutno vzít v úvahu skutečnost, že značnou část ceny tvoří dopravní náklady a mnohdy vzhledem k rozměrům i velmi vysoký prořez, především pokud je vyžadováno pokrytí plochy bez spojů.

Izolace střechy rodinného domu bez zateplení
Plocha střechy je po obvodu oplechována poplastovanými profily, pokryta vrstvou textilie a následně PVC fólií, která je kotvena v liniích spojů. Prostupy a detaily jsou opracovány spec. detailovou fólií, odvětrání střechy je provedeno PVC sanačními komínky, odtok vody příslušnými tvarovkami s lapači listí. Podkladem je betonová vrstva, nebo dřevěný záklop. Cenový rozsah od 600 do 750 Kč/m2

Sanace střešního pláště se zateplením
Na původní střešní krytinu je položena vrstva tepelné izolace, např. polystyren EPS 100 S ve vrstvě 100 až 220 mm. Tento je náležitě ukotven a dotěsněn PU pěnou. V případě nutnosti jsou desky tepelné izolace nově spádovány. Poté je plocha kryta syntetickou textilií a následně PVC fólií, která je kotvena po obvodu do patřičných profilů z poplastovaného plechu a v ploše je kotvena teleskopickými kotvami do konstrukce budovy. Součástí dodávky je opracování detailů, prostupů, osazení sanačních komínků, střešních vpustí. Cenový rozsah od 1000 do 1600 Kč/m2

K výše uvedeným cenovým limitům zdůrazňujeme, že jsou pouze orientační, závaznou nabídku provedeme vždy po prohlídce budovy. Je nutno mít na zřeteli, že například při zateplování staré střechy provedené asfaltovým souvrstvím na zvětralém škvárovém zásypu je nutno použít speciální sanační kotvy ETANCO POWER, které navýší cenu o 100 až 200 Kč/m2.


Polyethylenové fólie pro spodní izolace staveb
Č.výr. Typ výrobku   Cena (Kč/m2) bez DPH
01.01 R-FOL 650/0,75 47,-
01.02 R-FOL 650/1 61,-
01.03 R-FOL 650/1,5 83,-
01.04 R-FOL 650/2 103,-

01.11 R-FOL 800/1 66,-
01.12 R-FOL 800/1,5 89,-
01.13 R-FOL 800/2 122,-

01.21 R-FOL 900/1,3 97,-
01.22 R-FOL 900/2 141,-

01.31 R-FOL 950/1 83,-
01.32 R-FOL 950/1,3 108,-
01.33 R-FOL 950/1,6 122,-
Doplňky k PE fóliím
Č.výr. Typ výrobku (Kč/kus)
02.01 Prostup 50-110 26,-
02.02 Prostup 125-200 36,-
02.03 Kout 26,-
02.04 Roh 26,-
02.05 Roh-sada 80,-
02.11 Kotevní pás 80x1950 140,-
02.12 Kotevní pás 160x1950 246,-
02.13 Kotevní pás 200x1950 264,-
02.21 Bituthen 4000 350,- (Kč/m2)
02.22 R-FOL Komplet 95,- (Kč/m2)


Tvarované HDPE fólie
Č.výr. Typ výrobku (Kč/m2)

Nopová folie  20 mm Garden T 2010
110

Nopová deska  50 mm LINEAR
200

Nopová deska 50 mm LINEAR Garden
210

Nopová deska LINEAR 70 mm
240,-Velkoplošné HDPE fólie dovoz EU
Č.výr. Typ výrobku (Kč/m2)
04.01   Geostar, Geochron  0,5 mm 46,-
04.02   -"-                         0,75 mm 58,-
04.03   - " -                       1,0 mm 74,-
04.04   - " -                       1,5 mm 111,-
04.11 Parotěs LDPE 0,15 12,-
PVC fólie pro spodní stavbu a jezírka
Č.výr. Typ výrobku (Kč/m2)
05.01 BORSALEAF WP 1,0
115,-
05.02 BORSALEAF WP 1,5 165,-
05.03 BORSALEAF WP 2,0 195,-
05.11 Alkorplan 35034 1,0 115,-
05.12 Alkorplan 35034 1,5 169,-
05.13 Alkorplan 35034 2,0 195,-
05.21 BORSALEAF WPUV jezírkové 1,0
120,-
05.22 BORSALEAF WPUV jezírkové 1,5 169,-
05.31 BORSALEAF WPUV 1,5 SL detailová 205,-
PVC fólie pro izolace střech
Č.výr. Typ výrobku (Kč/m2)06.02   LOGIC ROOF        1,5 šířka 2m 149,-
06.11 Alkorplan 35176 1,2 šířka 1,6m 169,-
06.12 Alkorplan 35176 1,5 šířka 1,6m 179,-
06.13 Alkorplan 35176 1,5 zelená měď, cihlová, šířka 1,05m 245,-
06.14 Alkorplan 35177 1,5 pod zátěž 205,-
06.41 Multiplan FG 1,2 169,-
06.42 Multiplan FG 1,5 179,-
06.43 Multiplan GVU 1,5 pod zátěž 195,-
06.51 SIKAPLAN 12G 169,-
06.52 SIKAPLAN 15 G 189,-
06.53 SIKAPLAN 18G 245,-
PVC fólie pro terasy a bazény
Č.výr. Typ výrobku (Kč/m2)
07.05 WALK WAY 2,0 345,-
07.06 Multiplan GVUT 2,1 tmavě šedá 365,-
07.21   Bazénové folie 1,5 mm bez potisku
399 - 499,-
 07.22 Bazénové folie Alkorplan  mramorová kresba
599 - 799
Doplňky k PVC fóliím
Č.výr. Typ výrobku (Kč/kus)
08.01 Střešní vpusť PVC 50 155,-
08.02 60 160,-
08.03 75 170,-
08.04 80 185,-
08.05 90 195,-
08.06 100 210,-
08.07 110 220,-
08.08 125 240,-
08.09 150 300,-
08.10 Kabelová vývodka 90,-
08.11 Vtok 100x65 270,-
08.12 Vtok 100x100 280,-
08.13 Větrací komínek 220,-
08.20 Tvarovka kužel 20,-
08.21 Tvarovka vlnovec 30,-
08.22 Lapač listí 33,-
08.23 Lapač kamene 75,-
08.24 Podložka dlažby 8,-
08.25 Vyrovnávací podložka 5,-
08.30 Zálivka 2,5l 700,-
08.31 Ředidlo THF 510,-
08.32 Drát PVC 25,-
08.33 Držák hromosvodu 30,-
08.34 Záplata 5,-
08.35 Tmel PU 110,-
Syntetické geotextilie
Č.výr. Typ výrobku (Kč/m2)
09.01   PROTEX  200g/m2 šedý 15,-
09.02   PROTEX 300g/m2 šedý 24,-
09.11 Tiptex 200g/m2 bílý 16,-
09.12 Tiptex 300g/m2 bílý 26,-
09.21 Filtek 200g/m2 bílý 16,-


Klempířské prvky k PVC fóliím
Náčrtky výrobků jsou uvedeny v sekci:Doplňky k PVC fóliím
Č.výr. Typ výrobku (Kč/kus)
11.00 PVC plech Viplanyl 2m2 750,-
11.01 Kotvicí pásek 50mm 52,-
11.02 Roh, kout 60mm 59,-
11.03 Lišta tmelící 70mm 71,-
11.04 Roh, kout 80mm 77,-
11.05 Roh, kout 100mm 88,-
11.06 Okapnice 100mm 117,-
11.07 Okapnice 125mm 121,-
11.08 Okapnice 150mm 135,-
11.09 Okapnice 175mm 149,-
11.10 Okapnice 200mm 162,-
11.11 Okapnice 250mm 197,-
11.12 Závětrná lišta 200mm 165,-
11.13 Závětrná lišta 250mm 202,-
11.14 Závětrná lišta, okap 300mm 242,-
11.15 Okap. lišta 350mm 272,-
11.16 Okap. lišta 400mm 316,-